Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää - sekä hoidettavien lasten osalta,
mutta myös lasten vanhempien ja perheiden ja heidän toiveidensa osalta.

Jokainen lapsi kohdataan meillä yksilönä, hänen omat tarpeensa huomioiden.
Tämän ovat huomanneet myös huoltajat ja saatu palaute lämmittää suuresti
meidän hoitajien mieltä.

"Lapsemme ovat olleet ILO-ryhmiksessä syksystä 2017 alkaen.

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä hoidon tasoon. Ryhmiksen pieni
ryhmäkoko mahdollistaa sen, että jokainen lapsi pystytään huomioimaan
ja sylejä riittää kaikille. Tämä oli erittäin tärkeää aran ja herkän tyttäremme
kohdalla, joka on sopeutunut hoitoon loistavasti alusta alkaen.

Olemme myös perheenä sairastelleet huomattavasti vähemmän kuin esim.
ystäväperheet, joiden lapset ovat päiväkodissa. Näin ollen myös työstä poissa-
oloja on tullut vähemmän. Uskon tähän suurelta osin vaikuttavan juuri pienen
ryhmäkoon.

Lisäksi meistä on mahtavaa voidessani luottaa siihen, että hoitopaikassa on
puhdas sisäilma (samaa ei voi valitettavasti sanoa kaikista kunnan päiväkodeista)
ja lapseni saavat kotitekoista, laadukasta ruokaa allergiat huomioiden. Toivomme
todella, että ILO-ryhmiksen työtä tuetaan jatkossakin.

Nämä hoitajat tekevät työtään täydellä sydämellä."


- Pienen pojan ja tytön vanhemmat

Ihanaa palautetta...

"Olemme kokeneet ILO-ryhmäperhepäivähoidon erinomaiseksi päivähoitopaikaksi
lapsellemme. Hoitopaikka on hänelle turvallinen ja kodinomainen.

Lapsi jää hoitoon aina mielellään ja vanhempana koen, että hänen tarpeisiinsa
vastataan päivittäin. Lasten ollessa hoidossa henkilökuntaa on aina riittävästi
paikalla ja hoitajia on enemmän lasten määrään nähden, kuin aikaisempia
kokemuksia peilaten muissa hoitopaikoissa.

Ryhmiksessä ryhmien koot ovat pysyneet maltillisina, mikä tietysti vaikuttaa siihen,
että jokaisen lapsen on mahdollista saada tarvittavaa tukea arjen askareisiin syliä ja
halia unohtamatta. Ryhmiksessä ryhmäydytään tiiviiksi porukaksi ja lapsellemme
hoitopaikka on kuin toinen koti, saahan hän viettää päivänsä turvallisesti paikassa
missä hänen on hyvä olla.

Myös me vanhemmat olemme onnellisia siitä, että tiedämme jättävämme lapsemme
parhaaseen mahdolliseen hoitoon joka päivä."


- Pienen pojan vanhemmat

...sekä lapsilta, että vanhemmilta...

"ILO-ryhmiksen hoitajat ovat kaikki ystävällisiä ja osaavia. Kaikki heistä ja erityisesti
Virpi tekevät työtänsä suurella sydämellä ja Virpi ei omia työtuntejaan laske vaan
käyttää vapaa-aikaansakin paljon ryhmiksen asioiden hoitamiseen ja meidän lasten
hyvinvoinnin eteen.

ILO-ryhmiksessä on viihtyisät, kodinomaiset ja riittävän isot tilat, joissa lapsille on
järjestetty monenlaisten teemojen mukaisia leikkejä ja aktiviteetteja. Ruoka on
lapsille maistuvaa, kotona itse tehtyä terveellistä ja monipuolista kotiruokaa.

Ulkoilua järjestetään päivittäin ja lapset pääsevät välillä kuvoille retkille lähimetsään ja lähipuistoihin. Hoitajia on riittävästi lapsimäärään nähden, ajoittain jopa ylimääräisiä
käsipareja takaamassa lasten turvallisuutta ja huomioimista. Poikamme on löytänyt eri
ikäisistä lapsista itselleen kivoja leikkikavereita, joita nähdään vapaa-ajallakin.

Tämänparempaa hoitopaikkaa emme voisi saada kunnallisista tai yksityisistä päivä-
kodeista, joissa taistellaan liian suurien ryhmäkokojen ja hoitajapulan kanssa."

- Pienen pojan vanhemmat

Palaute lämmittää sydäntä

"Kodinomainen, pieni ryhmä ja luotettava paikka.

Virpistä näkee, että lapsi on aina ykkönen! Hyvillä mielin sai lapsen jättää aamulla
hoitoon. Saimme myös muiltakin hoitajilta apua (illalla), kun perheessämme oli
akuutti tilanne terveyden kanssa.

Hoidossa olevista lapsista ja hoitajista tuli oma yhteisö, muutamien kanssa ollaan
edelleen yhteydessä vaikka enää ei olla hoidossa.

Hienoa, että saimme aikanaan koulun alkaessa ekaluokkalaisen iltapäiväksi
hoitoon, vaikka hän ei ei enää meistä tukia saanut."

- Pienen tytön vanhemmat

"Lapsemme ovat olleet ILO ry:n ryhmäperhepäivähoidossa sen toiminnan aloituk-
sesta alkaen. Meillä on siis useamman vuoden kokemus kyseisestä päivähoitopaikasta.

Tärkeintä lastemme päivähoitopaikan valinnassa meille on aina ollut se, että voimme
aidosti luottaa päivähoitopaikkaan ja lapsiamme hoitaviin aikuisiin. Tämä on syy, minkä
vuoksi vaihdoimme lastemme päivähoidon päiväkodista ILOn ryhmikseen.

Kokemuksemme päiväkodista olivat pääosin negatiivisia. Lapsemme eivät sopeutuneet,
emmekä kokeneet päiväkotia lapsillemme turvalliseksi. Lapsemme eivät pitäneet hoita-
jista, paria poikkeusta lukuun ottamatta. Otaksumme tämän johtuneen siitä, että ujot,
arat lapsemme eivät saaneet riittävästi tukea ja syliä, koska vilkkaat erityislapset veivät
hoitajien kaiken huomion.

Lapsemme reagoivat päivähoitoon puhumattomuudella, syömisen ongelmilla, jäämällä
itkien päivähoitoon, kieltäytymällä osallistumasta päiväkodissa järjestettyihin leikkeihin jne.

Niinpä meille oli suuri helpotus, kun lapsemme siirtyivät ILO –ryhmikseen ja asiat alkoivat
heti sujua. Päivähoitopaikan vaihdosta lähtien olemme voineet jättää lapsemme huoletta päivähoitoon ja olla töissä levollisin mielin.

Turvallisuus on merkittävä asia, eikä se Touhulan kokemustemme perusteella toteudu
kaikissa päivähoitopaikoissa. Tarkoitamme tässä turvallisuudella paitsi fyysistä turvalli-
suutta, mutta myös emotionaalista turvallisuutta, joka on pienen lapsen ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta merkittävä asia."

- Pienen tytön ja pojan vanhemmat

"Meidän vanhin lapsi oli ILO-ryhmiksessä sen perustamisen alusta ja nyt nuorinkin
poika on siellä hoidossa. Olimme ja edelleen olemme enemmän kuin tyytyväisiä
hoidon laatuun.

Poikani lähtee hoitoon ilomielin. Parasta on, että ryhmiksessä on juuri oikea määrä
hoitajia, jotka ovat läsnä lapsia varten, jotka ovat juuri oikeassa paikassa töissä ja
täydellä sydämellä tekemässä sitä.

Meidän perhe on kaksikielinen, kotona puhutaan vain venäjää, joten meille on ollut
todella tärkeää alusta asti,että lapsella olisi riittävästi vuorovaikutusta suomen kielellä
päivähoidossa. Olemme perheenä saaneet valtavan määrän tukea tässä tilanteessa
ILO-ryhmiksestä.

Meillä on ollut todella huono kokemus toisessa yksityisessä päiväkodissa, jossa oli iso
ryhmä, paljon melua, ja pojan mielestä” hoitajat huusivat koko ajan”, eikä ollut normaalia
vuorovaikutusta lasten kanssa. Jossain vaiheessa kysyimme hoitajalta mikä hänen mieles-
tään on meidän lapsen suomen kielen taito, hoitaja sanoi, että hänellä ei aavistustakaan
ja pitäisi tehdä testi.

Silloin jouduimme tosi vakavasti miettimään onko tämä oikeasi hyvä hoitopaikka meidän
lapselle, kun hoitaja ei voi sanoa mitään näin tärkeästä asiasta kuin kielen käytöstä vaikka
lapsi on ollut hoidossa 8 tuntia per päivä.

Tällaista ei ole koskaan tapahtunut ILO-ryhmiksessä. ILO-ryhmis on ollut meidän pelastus ja unelmahoitopaikka, jossa otetaan huomioon jokaisen lapsen tarpeet, jausein kysytään meiltä vanhemmilta omasta jaksamisesta."

- Pienen tytön ja pojan vanhemmat