Yrityksen arvot

Avoimuus

Meille avoimuus on tärkeää. Kaikista asioista voi keskustella ja kynnys
ottaa asioita puheeksi on matala. Koskaan ei tarvitse myöskään lasten
huoltajien odotella varhaiskasvatuskeskustelua vaan aina on hiha tai
paidanhelma, josta nykäistä jokaisena päivänä, puhelin johon soittaa
tai viestittää. Asia voi olla mikä vain - pieni tai suuri.

Avoimuus tarkoittaa avoimuutta myös täältä päivähoidon suunnasta.
Vanhemmilla on oma ryhmä, johon rapotoimme kuvien ja videoiden
kera päivittäin puuhista, tapahtumista sekä lasten ja ryhmiksen toimista.

Meillä on aikaa huolehtia piiperöistä, mutta myös välittää teille huoltajille
kuvia lapsista, ruoista ja päivän toimista sekä iloista.


Aitous ja läsnäolo

Ihminen voi olla paikalla tai läsnä. Tämän opetti eräs ihana filosofian opettaja
koulussa. Ne ovat kaksi eri asiaa. Me haluamme ILO-ryhmiksessä olla läsnä
lasta ja hänen perhettään varten.

Kuulevat korvat ja näkevät silmät seuraavat ja ennakoivat, ovat läsnä lapselle,
koska hänen kuuluu tuntea ja kokea olevansa tärkeä jokainen hetki, aidosti
välittäen. Kaikissa tilanteissa.

Myös perheet huoltajineen ovat tärkeitä. Tukea ja halauksia säästämättä.
Yhdessä on naurettu, itketty ja halattu tietäen toistemme aitouden ja läsnäolon.
Me teemme yhdessä lasten kasvatustyötä teidän huoltajien kanssa kasvatus-
kumppaneina joka päivä ja siihen kuuluvat ja liittyy myös perheen tukeminen
kaikissa lapseen liittyvissä asioissa - aina vakavasta sairastumisesta kuoleman
ja muiden surullisten asioiden kohtaamiseen.

Arjen pienien asioiden kohtaamisen lisäksi elämässä tulee välillä suuriakin
tapahtumia, jotka koskettavat lasta ja perhettä elämässä ja, jotka näyttäytyvät
lapsen päivähoidossa kaikkien niiden tietysti onnellisten ja iloisten ja ihanien
asioiden ja kokemisten lisäksi. Kaikki ne on kohdattava.

Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että joka päivä pieni ihminen ja pienet
arjen asiat ovat suurta, mutta myös huolehtia siitä, että suurten asioiden
koskettaessa perhettä me olemme läsnä aidosti välittäen, suurella sydämellä.

Monesti ei tarvita muuta kuin lämmin sydän, ymmärtävä katse, ja rauhoittava tuki.
Syli, turva, ja ymmärrys ilosta, onnesta, onnistumisista, vaikeuksista, surusta ja
kasvusta. Kyky ymmärtää ja tulkita toista sekä olemalla empaattinen.


Lapsi- ja perhelähtöisyys

Varmasti kuulostaa muotisanalta. Meillä ILO-ryhmiksessä se tarkoittaa toisen
kuulemista ja osallistamista. Hyvä vuorovaikutus lähtee tasa-arvosta, toisen
kunnioittamisesta, eikä siinä mitätöidä eikä vähätellä.

Vanhemmat ovat oman lapsensa ammattilaisia ja ensisijaisia kasvattajia.
Heidän kokemus ja näkemys otetaan aina huomioon. Meidän tehtävämme
on tukea lasta ja perhettä kasvatuskumppaneina.

Lapsilähtöisyys meillä tarkoittaa lapsen osallistamista häntä koskeviin asioihin
ja päätöksiin huomioiden iän, kypsyyden sekä kyvyn tehdä itseään ja toimintaan
liittyviä päätöksiä. Lapsi saa osallistua toiminnan suunnitteluun ja tehdä valintoja
sekä olla päättämässä asioista yhdessä toisten lasten ja hoitajien kanssa.

Meillä ei pienten ryhmäkokojen myötä ole tarvetta puristaa ketään pientä ihmistä
tiettyyn resurssien vaatimaan muottiin. Meillä nukutaan ja levätään kuten huoltajat
sitä toivovat ja se sopii jokaisen lapsen totuttuun rytmiin ja juuri sen aikaa kun on
sovittu yhdessä huoltajien kanssa. Ei siksi, että resurssit vaativat kaikkia lapsia
nukkariin tietyksi aikaa.

Lapset saavat äänestää toiminnoista ja valita välillä mihin toimintoihin haluavat
osallistua minäkin päivänä. Valittavana voi äänestyksessä olla vaikka leivonta,
metsäretki eväiden kera ja maalaus luonnossa.


Lapsi voi valita mieleisensä. Toiveita otetaan vastaan ruokien ja välipalojen sekä
kaikkien toimien puitteissa. Me äänestämme yhdessä myös, jolloin välillä oma
toive toteutuu ja toisinaan toverin toive.

Tämä ei toki tarkoita sitä, että vastuu tai lapsen kyky osalistaa toimintoihin ylitetään.
Lapsen tulee tulla kuulluksi omien toiveiden puitteissa, mutta siinä mittakaavassa,
joka on hänen päätäntävallan sekä kehityksen puitteissa on hyväksi.