Aamu- ja iltapäiväkerhot

Aamupäivän ILO löytyy täältä - Kariston koulu

Yhdistyksemme Liikunnan ja vapaa-ajan ILO ry järjestää kerhotoimintaa Kariston koulun oppilaille perusopetuksen lukuvuoden aikana arkiaamuisin klo 7.45-10.00 niille lapsille,
joiden koulupäivät alkavat klo 9.00 tai klo 10.00. Kerhossa askartelemme, piirrämme ja väritämme, pelaamme pelejä ja liikumme monipuolisesti.

Kerhoon lapsi voi tulla itsenäisesti tai vanhempien saattamana joustavasti klo 7.45-9.00. Kerhosta lapsi siirtyy perusopetukseen lukujärjestyksen mukaisesti.

Aamukerho jatkaa toimintaansa Kariston koululla, mikäli perheillä on tarvetta tällaiselle toiminnalle, ja riittävä määrä lapsia ilmoittautuu kerhoon. Kerhopaikkoja on rajoitettu määrä.

ILMOITTAUTUMINEN KERHOON ALKAA 15.4.2016

KERHOPÄIVIEN HINNAT, SYKSY 2016 ALKAEN:

  • 1-2 päivää viikossa - HINTA: 55,00 eur/kk
  • 3-4 päivää viikossa - HINTA: 69,00 eur/kk
  • 5 päivää viikossa - HINTA: 85,00 eur/kk

Iltapäivän ILO löytyy täältä - Kariston koulu

Yhdistyksemme järjestää koululaisille myös iltapäiväkerhoa koulun tiloissa arkipäivisin klo
12.00-16.30. Iltapäiväkerhoon lapsi voi tulla lukujärjestyksen mukaisesti perusopetuksen päätyttyä klo 12.00 alkaen, ja poistua sieltä joko yksin (vanhempien suostumuksella) tai vanhempien hakemana joustavasti iltapäivän aikana, mutta kuitenkin viimeistään klo 16.30.

Iltapäiväkerhossa meillä on runkona nk. kolmen "ällän" iltapäivä, johon kuuluvat luovuus,
liikunta ja luonto. Luovuus pitää sisällään piirtämistä ja värittämistä, maalaamista, muotoilua, musiikkia jne. lasten toiveet huomioiden. Liikumme paljon, ja monipuolisesti ulkona ja koulun liikuntasalissa. Pelaamme pelejä, ja mukana on myös musiikkiliikuntaa ja liikunnallisia leikkejä. Tutustumme luontoon retkien, aihepiiriin liittyvän askartelun, piirtämisen ja kirjojen kautta sekä voimme istuttaa vaikka omia yrttejä. Lapset saavat myös itse vaikuttaa, ja toivoa mitä haluaisivat kerhossa tehdä. Tärkeintä on kuitenkin se, että he viihtyvät.

Iltapäiväkerhossa lapsille varataan myös aikaa siihen, että halutessaan he voivat tehdä jo kerhoaikana koululäksyjä, sekä saada niihin apua. Tällöin ilta jää harrastuksille ja perheen yhteiseen omaan aikaan. Mikäli lapsi on kerhossa pidempään kuin klo 13.00, niin hänellä
tulisi olla mukana kerhoeväät, jotka syömme klo 13.30-14.00. Sopivia eväitä ovat kaikki huonelämpötilassa säilyvät elintarvikkeet mm. kasvikset, hedelmät, juurekset, mysli-
patukat, kuivatut hedelmät, pähkinät ja mantelit jne. lapsen mieltymysten mukaisesti.
Myös juoma olisi hyvä olla mukana, sillä liikumme usein.

Iltapäiväkerho jatkaa toimintaansa Kariston koululla mikäli perheillä on tarvetta tällaiselle kerhotoiminnalle, ja riittävä määrä lapsia ilmoittautuu kerhoon. Kerhopaikkoja on rajoitettu määrä.


ILMOITTAUTUMINEN KERHOON ALKAA 15.4.2016


KERHOPÄIVIEN HINNAT, SYKSY 2016 ALKAEN:

  • 1-2 päivää viikossa - HINTA: 69,00 eur/kk
  • 3-4 päivää viikossa - HINTA: 105,00 eur/kk
  • 5 päivää viikossa - HINTA: 129,00 eur/kk
Ilmoittautumiset aamupäivä- ja iltapäiväkerhoihin osoitteessa: www.iloksesi.fi -> Ilmoittautumiset