Ystävyyskerho

ILOn ystävyyskerho on suunnattu tuleville Kariston koulun 1lk oppilaille. Siellä tutustumme muihin Kariston koulun tuleviin 1lk oppilaisiin erilaisten liikunnallisten, sanallisten ja näytel-mällisten leikkien avulla. Pyrimme, että jokainen kerhon lapsi tutustuu ja luo kontakteja mahdollisimmin moniin lapsiin, jotka aloittavat perusopetuksensa Kariston koulussa samaan aikaan.

Keskustelemme, ja leikkien tukemana mietimme yhdessä, mitä mukavaa ja hauskaa alkavassa
koulussa on, mikä mietityttää tai millaiset asiat ehkä pelottavat. Opimme myös miten pidämme huolta toverista jos hän jää yksin välitunnilla, luokassa tai jos häntä kiusataan. Askartelemme ystävyyteen liittyen, ja luomme yhteishenkeä sekä positiivista ilmapiiriä .

Tavoitteena on, että tuttuja ystäviä olisi mahdollisimman monia, kun koulut alkavat. Meillä on myös tiedossa tulevat syksyn luokkajaot, joten voimme pyrkiä myös siihen, että samalle luokalle menevät lapset tutustuvat erityisesti toisiinsa jo kesän aikana.

Meidän ystävyyskerhomme motto on : ”On ILO välittää toisesta”.

Ystävyyskerho aloittaa toimintansa kesäkuussa Kariston koululla. Mikäli lapsi on Kariston
koulun päiväkodissa, haemme hänet päiväkodista, ja saatamme hänet takaisin sinne.
Jos lapsi on kesäkuussa jo kesälomalla, voi hän opetella yhdessä huoltajan kanssa tulevan koulumatkan kulkemista tullessaan ystävyyskerhoon.

Ystävyyskerhon kokoontumisajankohdat:

7.6.2016 klo 9.00-10.00

9.6.2016 klo 9.00-10.00

14.6.2016 klo 9.00-10.00

16.6.2016 klo 9.00-10.00

21.6.2016 klo 9.00-10.00

23.6.2016 klo 9.00-10.00

Tarvittaessa ystävyyskerho voi jatkaa toimintaansa myös syksyllä 2016 perusopetuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen Liikunnan ja vapaa-ajan ILO ry:n nettisivuilla www.iloksesi.fi ja sieltä
ILMOITTAUTUMISET -linkin alta.

Kerhon hinta: 29,00 Eur